Anahtar Kelimeler: 0
  • Cuma 19 ° / 4 ° Güneşli
  • Cumartesi 20 ° / 2 ° Güneşli
  • Pazar 21 ° / 4 ° Parçalı bulutlu

"SAĞLIK HAKKI HUKUKUNDA SORUMLULUK"

"SAĞLIK HAKKI HUKUKUNDA SORUMLULUK"

"SAĞLIK HAKKI HUKUKUNDA SORUMLULUK" 

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Sağlık Hakkı Bağlamında Sağlık Hukukunda Sorumluluk” konulu sempozyumda konuşan Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, yaşam hakkının vazgeçilmez niteliği olan sağlık hakkının ikinci kuşak, pozitif statü haklarından olduğunu, bu nedenle devletin yükümlülüklerinin bulunduğunu, belirtti.  

Kültür ve Gösteri Merkezinde düzenlenen konferansta sağlık hakkının kişi tarafından en kısa sürede sağlık hizmetlerinden uygun bir şekilde yararlanabilmesi anlamına geldiğini vurgulayan Kök, bu nedenle devletin gerekli tedbirleri alması gerektiğini, hükümetlerin buna uygun politikalar üretmesi zorunluluğunda olduğunu ifade etti.  

Kök, sağlık hakkının başta çevre hakkı, eğitim hakkı, ayrımcılık yapmama, ekonomik hakların geliştirilmesi ile ilgili olduğunu, ülkemizde 2003 yılında başlatılan sağlıkta dönüşümün bu hususlar açısından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.  
Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Ok. Olcay Işık ise, Hekimin Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğu” başlıklı konuşmasında, hekimin hasta ile özel hukuktan doğan ilişkileri gereğince hatalı tıbbi uygulama nedeniyle sorumluluğunu doğuracak olan (culpa in contrahendo), sözleşmeye aykırılık, vekaletsiz iş görme, haksız fiil ve kusursuz sorumluluk hallerini açıkladı.  
Işık, hekime karşı açılacak olan tazminat davalarında görevli ve yetkili mahkeme belirtilerek aynı zamanda hekim hakkında ceza davası açılması halinde tazminat davası ve ceza davası arasındaki ilişkiyi de değerlendirdi.  
Arş. Gör Ayşe Almıla Pazarcı İdarenin Sağlık Hizmetlerinden Doğan Sorumluluğu” başlıklı çalışmasında, sağlık hakkı temelinde sağlık hizmeti kavramını tanımladı ve idarenin sorumluluğunun sağlık hukukuna yansımasını, bu kapsamda sağlık hizmetlerinde idareye yükletilebilen hizmet kusurunu yine bu başlık altında anlattı.  
Av. Adem Dumlu da, Hekimin Ceza Hukukundan Doğan Sorumluluğu” başlıklı konuşmasında, ceza hukukunun hekimlere bakış açısı ve suçun manevi unsurları olan kast ve taksir kavramlarını açıkladı.