Anahtar Kelimeler: TÜRKİYE HANGİ İŞLENİYOR
  • Çarşamba 20 ° / 9 ° Parçalı bulutlu
  • Perşembe 18 ° / 5 ° Güneşli
  • Cuma 19 ° / 4 ° Güneşli

TÜRKİYE´DE EN ÇOK HANGİ SUÇ İŞLENİYOR?

Ceza infaz kurumlarına 2016 yılında 187 bin 730 hükümlü girdi. Hükümlülerin en çok işlediği suç ise?

 

 

Türkiye İstatistik Kurumu´nun (TÜİK) verilerine göre, ceza infaz kurumunda bulunan kişi sayısı, 2016 yılında yüzde 13.2 artışla 200 bin kişiyi de geçerek, 200 bin 727 kişiye ulaşırken, son beş yıllık artış da yüzde 46.7´yi buldu. Cezaevlerinde bulunanlar 2013 yılında yüzde 5.1, 2014 yılında yüzde 10.4 ve 2015 yılında da yüzde 11.3 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu´nun (TÜİK) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kayıtlarından oluşturduğu veri, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi veri tabanından manyetik ortamda derlendi. Ceza infaz kurumlarının 31 Aralık 2016 tarihindeki nüfusunun yüzde 63.8´ini hükümlüler ve yüzde 36.2´sini tutuklular oluşturdu. Bu kişilerin yüzde 95.8´ini erkekler, yüzde 4.2´sini ise kadınlar oluşturdu.

HER 100 BİN KİŞİDEN 251´İ CEZA İNFAZ KURUMUNDA

Cezaevlerindeki nüfus artış hızı, genel nüfus artış hızından çok hızlı olduğu için, her yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla Türkiye´de yüz bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2012 yılında 181 olurken, bu sayı yıllar itibarıyla sürekli artarak 2015 yılında 225´e ve 2016 ? yılında 251´e ulaştı. Diğer taraftan 2016 yılında 12 ve daha yukarı yaştaki her yüz bin kişiden 311´i ceza infaz kurumunda yer aldı.

CEZA İNFAZ KURUMLARINA 2016 YILINDA 187 BİN 730 HÜKÜMLÜ GİRDİ

Bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarına 187 bin 730 hükümlü giriş kaydı yapıldı. Yine bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında 198 bin 832 hükümlü çıkış kaydı yapıldı. Giren hükümlülerin yüzde 96.2´sini, çıkan hükümlülerin ise yüzde 96.3´ünü erkekler oluşturdu.

ÇOCUK YAŞTA HÜKÜMLÜ OLARAK GİRENLERİN SAYISI 982 OLDU

Ceza infaz kurumuna hükümlü statüsünde giriş kaydı olanlardan ceza infaz kurumuna girdiği andaki yaşa göre çocuk (12-17 yaş grubu) olanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 982 olurken, suç işlediği andaki yaşı çocuk yaşta olanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2.3 artışla 9 bin 201 oldu.

HÜKÜMLÜ STATÜSÜNDE GİRENLERİN EN ÇOK İŞLEDİĞİ SUÇ HIRSIZLIK OLDU

Ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin birden fazla suç işlemesi durumunda en ağır cezayı gerektiren suç esas alınmakta olup, bu esasa göre değerlendirildiğinde, ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında giren hükümlülerin yüzde 16.9´u hırsızlık, yüzde 12.6´sı yaralama, yüzde 9.3´ü İcra İas Kanunu´na muhalefet, yüzde 7.7´si uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve yüzde 4.0´ü ise öldürme suçu işledi. 

HÜKÜMLÜLERİN YÜZDE 31´İNİ İLKÖĞRETİM MEZUNLARI OLUŞTURDU

Ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında giren hükümlüler işlenen suça göre değerlendirildiğinde hırsızlık suçu işleyenlerin yüzde 40.1´i ilköğretim mezunu, yüzde 20.8´i ilkokul mezunu, yüzde 13.7´si lise ve dengi meslek okulu mezunu kişilerden, yaralama suçu işleyenlerin ise yüzde 32´si ilköğretim, yüzde 24.8´i ilkokul, yüzde 21.2´si lise ve dengi meslek okulu mezunu kişilerden oluştu.

ÖLDÜRME SUÇU İŞLEYENLERİN YÜZDE 34,4´Ü LİSE VE YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNU

İcra İas Kanunu´na muhalefet suçu işleyenlerin yüzde 29.2´si lise ve dengi meslek okulu, yüzde 23.9´u ilköğretim, yüzde 22.1´i ilkokul mezunu hükümlüler oldu. Öldürme suçu işleyenlerin yüzde 29.7´si lise ve dengi meslek okulu, yüzde 25.1´i ilköğretim, yüzde 22.8´i ilkokul mezunuyken, cinsel suçları işleyenlerin yüzde 35.3´ü ilköğretim, yüzde 23´ü ilkokul, yüzde 20.2´si lise ve dengi meslek okulu mezunu hükümlüler olarak gerçekleşti.

YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARI EN ÇOK İCRA İFLAS KANUNU´NA MUHALEFET ETTİ

Ceza infaz kurumuna 1 Ocak - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında giren hükümlüler eğitim durumu ve işlenen suç sırası itibariyle değerlendirildiğinde; okuryazar olup bir okul bitirmeyenlerde yüzde 32.6, okuma yazma bilmeyenlerde yüzde 27, ilköğretim mezunlarında yüzde 21.9, ilkokul mezunlarında yüzde 15 ile hırsızlık suçu; ortaokul ve dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 13.1 ile yaralama suçu; lise ve dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 12.7 ve yükseköğretim mezunlarında yüzde 20.7 ile İcra İas Kanunu´na muhalefet suçu ilk sırada yer aldı