Anahtar Kelimeler: 0
 • Cumartesi 17 ° / 4 ° Bulutlu
 • Pazar 19 ° / 7 ° Bulutlu
 • Pazartesi 21 ° / 7 ° Bulutlu

Uyumuyla Kıyımıyla MHP Dosyası

Uyumuyla Kıyımıyla MHP Dosyası

2Uyumuyla Kıyımıyla MHP Dosyası

UYUMUYLA KIYIMIYLA BAHÇELİ?NİN MHP DOSYASI Ülkemiz tarihine özellikle 1960?lı yıllardan sonra damgasını vuran partilerden biri de Alpaslan Türkeş?in öncülüğünde kurulan Milliyetçi Hareket Partisi?dir. Bilindiği üzere kısa adı MHP olan bu parti Türkeş tarafından, düşüncelerini pratik hayata aktarmak için kurulmuş ve değişik kesintilere uğrasa da bugünlere kadar gelmiştir. MHP ister Meclis dışında, ister muhalefette, isterse de iktidarda olduğu dönemlerde hakkında en çok tartışılan partilerden biri olmuştur. Bunda MHP?nin fikri yapısındaki aşırılıklar ve gençliğinin belli bir ideolojiyi ?olmazsa olmaz? bir hayat anlayışı olarak kabul etmelerinin büyük payı vardır. Türkeş?in düşünceleri ekseninde hayat bulan MHP?nin fikri çizgisi, zahirde milli ve manevi değerlere sahip çıkar gibi bir görüntü verse de temelde T.C?nin fikri altyapısında da büyük tesiri olan Ziya Gökalp?in ?Türkçülük? esasına dayanan bir parti olmaktan öteye gidememiştir. Bu gerçeği partinin fikir babası Alpaslan Türkeş?in eserlerinde görebileceğimiz gibi, her ne kadar büyük değişim yaşandı dense de, bugünkü söylemlerde de görmemiz mümkündür. MHP 1970?li yıllarda aldığı oy oranları ile çoğu kez kilit parti rolü oynamış ve özellikle kurulan M.C. (Milliyetçi Cephe) hükümetlerinde görev almıştı. MHP, hükümette aldığı görevler sırasında seçim meydanlarında verdiği sözlere sadık kaldığından hayatiyetini 12 Eylül cuntasının iktidarı eline geçirmesine kadar sürdürmüştü. 12 Eylül cuntasının partileri kapatmasıyla MHP?de kapanmış ve Türkeş siyasetten menedilmişti. Daha sonraları Genel Başkanlığı?nı sırasıyla Abdulkerim Doğru ve Ali Koç?un yaptığı emanetçi Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) kurulmuş ve kısa müddet sonra da Türkeş?in yasağının kalkmasıyla Türkeş bu partinin başına geçmişti. 12 Eylül cuntasının kapattığı partilerle ilgili yasaklar kalkınca MÇP isim değiştirerek yeniden MHP adını almıştı. Türkeş?in sağlığında MHP, muhalefet partisi olarak çok sert bir çizgi izlemiş, hatta RP ve ardından da FP?yi ürkeklikle suçlama yoluna gitmişti. Türkeş?in vefatının ardından yönetimine geçen Devlet Bahçeli önderliğinde şekillenen zihniyet, MHP?yi 1999 seçimlerinde 130 milletvekili çıkararak Meclis?in ikinci partisi yapmayı başarmıştı. MHP?ye oy verenler de dahil hemen herkes, yeni bir Milliyetçi Cephe hükümetinin kurulmasını beklerken MHP, yıllarca düşman parti ilan ettiği Bülent Ecevit?in DSP?si ile hükümet kurmuş ve iktidara gelmişti. Her ne kadar DSP ile ortaklık etse de, MHP?nin iktidar ortağı olması özellikle yıllardır çeşitli baskılara maruz kalan dindar kesimi sevindirmişti. Çünkü MHP, seçim konuşmalarında iktidara gelmesi halinde başta yıllardır süren başörtüsü yasağının kaldırılacağını, Kur?an Kursları, İHL?ler ve benzeri, milletimizin hassas olduğu konuları çözüme kavuşturacağını beklemişti. Ancak kısa bir zaman sonra hiçte beklenen olmamış, aksine MHP iktidar ortağı DSP?nin dümen suyuna girerek, seçim öncesinde verdiği bütün sözleri unutmuştu. Bu bağlamda Devlet Bahçeli yönetimindeki MHP, söylediklerinin tam zıddını yapmaya başlamış, başta başörtüsü olmak üzere, Kur?an kurslarının kapatılmasına oy vermiş, 12 yaşından küçük çocuklara Kur?an öğrenilmesini yasaklayan yasaya imza atmış, MEB?e çöreklenen Mason zihniyetin İmam-Hatip liselerinin bitirilmesi projesinde malzeme olmuş, İmam Hatip lisesi mezunlarına polis olmayı kanunla engellemiş, Apo?yu ipten kurtaran sürece katkıda bulunmuş, şehid ailelerini rencide etmiş, Çeçenler ile Doğu Türkistan Müslümanlarını törerist ilan etmiş, binlerce Türkistan?lının katili Çin Devlet Başkanı Zemin?e devlet nişanı verilmesine imza atmıştır. MHP bütün bunları yaparken, millete verdiği sözlerin bütününü unutarak, ?istikrar ve uyum? adına hareket ettiğini iddia etmiştir. Ancak gelinen noktada MHP?nin hiç te samimi olmadığı açıktır ve bu durum yaptığı/yapmadığı icraatlarla ortaya çıkmıştır. *** MHP NE DEDİ NE YAPTI Gelin isterseniz tek tek MHP?nin ne dediğine ve Bahçeli iktidarında ne yaptığına belgeleriyle bir göz atalım: 1- MHP Düşünce Özgürlüğü İçöin Ne Dedi? MHP seçim beyannamesinin ?Demokratikleşme temel hak ve özgürlükler? başlığı altında şöyle demişti: ?Milli birlik ve bütünlük, kamu yararı ve genel ahlakı zedelemek kaydıyla, düşünme, düşündüğünü ifade etme ve düşündüğü gibi yaşama üzerindeki yasakların, bu hürriyeti kullanma araçları olan basın, yayın, iletişim organları üzerindeki kısıtlayıcı kural ve uygulamaların kaldırılması; basın, yayın, iletişim kuruluşlarının denetimi otokontrol mekanizmaları ile birlikte bağımsız ve tarafsız bir organa devredilecektir.? (Bkz. Seçim Beyannamesi, sayfa 39, ikinci paragraf) Ne Yaptı? MHP, yukarıdaki sözü vermesine rağmen özellikle düşünce özgürlüğünü kısıtlayan 312. ve 159. maddelerin değiştirilmesinde Adalet Komisyonu ve Meclis?te red oyu kullandı. --------------- 2- 8 Yıllık Eğitim İçin ne Dediİ? ?Sekiz Yıllık Kesintisiz Eğitime son verilerek, Anasınıf dahil, zorunlu temel eğitim süresi 9 yıla çıkarılacaktır. İlköğretimin dördüncü sınıfından itibaren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi zorunlu olacak, yedinci sınıftan itibaren ise Kur?an-ı Kerim?i Okuma ve Anlama, Peygamberlerin Hayatı, İlmihal Bilgileri gibi dersler seçmeli olarak okutulacaktır. (Seçim Beyannamesi sayfa: 71) Ne YaptI? MHP, 1999 seçim beyannamesinde yukarıdaki sözleri vermesine rağmen, iktidar olur olmaz 8 yıl kesintisiz eğitimi tamamlamayanların Kur?an Kursu?na bile gidememesi için çıkarılan yasaya kabul oyu verdi. ---------- 3- Yolsuzluklar İçin ne Demişti? MHP, 1999?daki Seçim Beyannamesinin, 42. sayfasında yolsuzluklarla ilgili şöyle demişti: ?Yolsuzlukla Mücadele ve denetim sistemi bölümünün birinci paragrafı: Yolsuzlukları önlemek, yolsuzluklarla mücadelede etkin ve kalıcı politikalar üretmek ve ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere, özerk bir ?Yolsuzlukla Mücadele Kurulu (YMK)? oluşturulacaktır.? Ne yaptı? MHP, yolsuzluklarla ilgili bu sözleri vermesine rağmen en büyük yolsuzluklar kendi partilileri tarafından yapıldı. Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın yaptığı yolsuzluklar sebebiyle koltuğundan oldu. Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz, yolsuzluklara karşı çıktığı için görevinden alındı. ------------- 4- Bankalar İçin ne demişti? ?Bankalar Kanunu?nun 64?üncü maddesine göre izlemeye alınan bankaların bir yıl süre ile izlenmesi sağlanacak ve bunlara devlet desteğinin kaldırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılacaktır.? (Seçim Beyannamesi, sayfa 44) Ne yaptı? MHP döneminde bırakın bankaların izlenerek devlet desteğinin sağlanmasını, aksine içi boşaltılan bankalara devlet el koyarak, batık krediler devlet tarafından ödendi. Bu yüzden batık bankaların devlete zararının 40-50 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. ------------------ 5- Tarım Kesimi İçin ne demişti? MHP, Seçim Beyannamesinin 66 sayfasında ?Tarım kesimine yönelik politikalar? ismi altında şunları söylemişti: ?Tarım kesimindeki vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükseltilmesi amacıyla; geçiş yılları olarak gördüğümüz 1999 ve 2000 yıllarında mevcut taban fiyat politikası devam ettirilmekle birlikte, küçük çiftçiyi gözetecek bir uygulamaya gidilecektir.? Ne yaptı? MHP, seçim beyannamesinde tarımı destekleyeceğine söz vermesine rağmen, özellikle IMF yasaları adı altında çıkarılan Pancar ve tütün kanunları sebebiyle on binlerce çiftçiyi mağdur duruma düşürdüler. Taban fiyat politikası hususu ise MHP milletvekillerini bile rahatsız etti. MHP Samsun ve Ordu milletvekillerinin fındık taban fiyatı konusunda yaptıkları isyan, hâlâ zihinlerimizde canlı bulunmaktadır. ------------------ 6- Sİyasİ ve ahlaki yozlaşma İçin Ne Demişti? MHP, Seçim Beyannamesi?nin 49. sayfasında siyasi ve ahlâki yozlaşma ile ilgili şu sözlerde bulunmuştu: ?Milletvekillerinin görev süreleri içinde, özel şirketlerde yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmalarını engelleyecek etkin hukuki düzenlemeler yapılacaktır. Böylece milletvekillerinin iş takibi yapmaları önlenerek, zamanlarının büyük kısmını yasama faaliyetlerine ayırmaları temin edilecektir.? Ne yaptı? MHP, milletvekilleri ile ilgili yukarıdaki sözleri vermesine rağmen, bu hususlarla alakalı en ufak bir çalışma yapmadı. Aksine başta Mesut Yılmaz olmak üzere yolsuzluk iddiaları ile haklarında dava açılması gereken birçok milletvekili MHP?nin oyları ile aklandı. MHP milletvekillerinin yaptıkları iş takipleri ise basının gündeminden hiç düşmedi. ----------- 7- Vergİ Politikası ve Enflasyon İçin ne demişti? ?Herkesin mali gücüne göre vergi verdiği adaletli bir vergi sistemi kurmak, temel amacımızdır. Kayıt dışı ekonominin asgari seviyeye indirilmesi suretiyle verginin tabana yayılması sağlanacaktır. Vergi kanunları tümüyle gözden geçirilerek, uygulamada basitlik ve etkinlik sağlanacaktır? (Seçim Beyannamesi, S. 62) ?Bütün bu tedbirlerle yıllık ortalama enflasyonu; birinci yılın sonunda yüzde 30?a, ikinci yılın sonunda yüzde 15?e, üçüncü yılın sonunda da yüzde 5?e düşüreceğiz.? (Seçim Beyannamesi, sayfa 66) Ne yaptı? MHP iktidarı döneminde bütün alanlarda olduğu gibi vergi sisteminde de tam bir çöküş yaşandı. Namuslu vatandaş vergisini verirken, vergi kaçıranlar adeta kahraman ilan edildi. Kayıt dışı ekonomi ile ilgili hiçbir şey yapılmadı. Enflasyon hakkında söylenenler ise tam fos çıktı. Enflasyonun bırakın yüzde ellilerin altına düşmesini, yüzde yüzlerden de fazla çıktı. ----------------   8- YÖK İçin ne demişti? MHP 1999 yılında açıkladıkları seçim beyannamelerinde YÖK için şunları söylemişti: ?YÖK?ün üniversiteler üzerindeki hükümranlığına son verilecek ve üniversitelerin denetimi YÖK?ten bağımsız hale getirilecektir.? Ne yaptı? MHP, söz verdiği gibi bırakın YÖK?ü kaldırmayı, aksine MHP?nin iktidarı döneminde YÖK?ün üniversiteler üzerindeki hâkimiyeti her geçen gün daha da arttı. Hatta Kemal Gürüz, MHP?nin iktidar olduğu dönemde ikinci defa YÖK Başkanlığı?na seçildi. Üniversiteler öğrenim yuvaları olmaktan çıkıp, laikçilik ideolojisinin eylem alanları haline getirildi. ----------------  9- MHP Öcalan?ın idamı için ne demişti? MHP Lideri Devlet Bahçeli: ?Yalanla, dolanla iktidara gelmeyi kabul etmiyoruz, bizim sözümüz namustur. Ucunda ölüm de olsa, o söz yerine gelir.? (10 Nisan 1999, Amasya mitingi) Her şehid cenazesinde ve seçim meydanlarında ?Apo?yu ancak biz asarız? diyen MHP, Seçim Beyannamesi?nde ?Terörle Kararlı ve Etkin Mücadele? başlığı altında ?Partimiz, terörle ve yasadışı unsurlarla mücadelede, siyasi iradenin güvenlik güçleri ile yargı mensuplarına kararlı bir şekilde destek olmasını sağlayacaktır? sözünü verdi. Ne yaptı? Ancak MHP, Apo konusunda da ?Uyum gereği(!)? olarak, Apo?nun idamı yargı kararıyla kesinleşmesine rağmen, infazını engellemek için Ecevit ve Yılmaz?la anlaştı. Anlaşma gereği idam kararı son onayın verileceği Meclis?e gönderilmeyerek, Başbakanlık?ta bekletildi. Buna rağmen MHP idam cezasının kaldırılması sırasında iki yüzlü bir tavır sergiledi ve sonunda idam cezası kalkarak, Öcalan idamdan kurtulmuş oldu. -------- 10- MHP KUR?AN KURSLARI İÇİN NE DEMİŞTİ? ?MHP Lideri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Vefik Alp?in İstanbul?la ilgili projelerini açıkladığı 01 Nisan 1999 tarihindeki basın toplantısında şöyle demişti: ?Yalan vaatlerle, insanımızın hür iradesini çalarak iktidar olma yolunu kullanmak, siyasi ahlâksızlıktır. Vaat ettiklerimiz, yapabileceklerimizdir.? MHP 1999?da hazırladığı seçim beyannamesinin 73 sayfasında şu sözleri verdi: ?Yaz döneminde düzenlenecek Kur?an ve dini bilgiler kurslarının her yaş ve seviyeden insanlara hizmet vermesi sağlanacaktır. Gerektiğinde Halk Eğitim Merkezleri ile iş birliğine gidilerek, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı birlikte yaz kursları düzenleyecektir. Her türlü din hizmetlerinin ve yaygın din eğitimi faaliyetlerinin yüksek dini öğrenim görmüş ve bu alanda özel eğitim almış kişilerce yapılması sağlanacaktır.? (Seçim Beyannamesi, sayfa 73 ikinci paragraf) NE YAPTI? MHP; DSP ve ANAP ile işbirliği yaparak Türkiye?de ilk defa kanun yoluyla Kur?an kurslarına sınırlama getirdi. MHP?nin iktidar ortağı olarak destek verdiği yasayla ilköğretimi bitirmeyenlerin Kur?an kurslarına girmesi engellendi. Bu durumda 15 yaşından küçük çocukların Kur?an-ı Kerim öğrenmesi resmen yasaklanmış oldu. 11- MHP BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI İÇİN NE DEMİŞTİ? MHP Lideri Devlet Bahçeli 7 Nisan 1999 tarihinde Erzurum İstasyon Meydanı?nda yaptığı konuşmada şu sözü vermişti: ?Yüzde 99?u Müslüman olan bir ülkede başörtüsü sorunu yaşanmamalıdır. Başörtüsüne yasak getirmek, ateş ile oynamak gibidir. Başörtüsüne itiraz olamaz. Müslümanlar incitilmemelidir. Biz iktidara gelince başörtüsünü çözeceğiz.? Seçim Beyannamesi 40. sayfada ise kadın hakları ile ilgili şunlar söylenmişti: ?Kadınlara karşı uygulanan her türlü fiili ve hukuki ayrımcılığın kaldırılması ve çocukların, ailelerinden gelenler de dahil, her türlü hak ihlaline karşı korunması sağlanacaktır.? Devlet Bahçeli 05 Kasım 2000?de yapılan MHP 6. Olağan Kongre konuşmasında da aynı minval üzerine konuşmuştu: ?Partimiz, milletimizi inciten başörtüsü meselesinin, yeni gerilim ve çözümsüzlüklere yol açmadan en hakkaniyetli bir şekilde ve mutlaka halledilmesini savunmaktadır. Biz, dün böyle düşünüyorduk, bugün de böyle düşünüyoruz. Yarın da böyle düşünmeye devam edeceğiz.? NE YAPTI? MHP, diğer sözlerinde olduğu gibi başörtü ve kadın hususundaki sözlerinde de durmadı. Başörtüsü yasağı MHP?nin iktidar olduğu dönemde İlahiyat Fakülteleri ve İmam-Hatip liselerinde bile uygulanmaya başlandı. Küçücük kız çocukları MHP iktidarında coplandı, bileklerine kelepçe takıldı, çelik yelekli polisler tarafından okullarına alınmadı. ?Başörtüsünü onlar çözemedi, biz çözeceğiz? diye erkeklik naraları atan ve başörtüsü takarak seçim meydanlarında milletin iyi niyetini suiistimal edip, oy avcılığı ve takiyye yapan MHP?nin ilk işi, Meclis?te başörtüsünü çözmek oldu. 21. Dönem Meclis açılışında MHP Antalya Milletvekili Nesrin Ünal, başörtüsünü çıkararak Meclis?e girdi. --------- 12- MHP DOĞU TÜRKİSTAN İÇİN NE DEMİŞTİ? Tarih: 25 Mart 1999, Yer: Elazığ Havaalanı. Bahçeli diyor ki: ?MHP, yapamayacağı sözü vermez. Söz verip de yapamayanlar ?siyasi ahlâksız?dır. Üç buçuk yıldır kirlenen, çatışmacı, kutuplaşmacı çekişme bu seçimlerle son bulacaktır. Yolsuzluk ve enflasyonla mücadele programları bizim bu millete sözümüzdür. Milletin topyekün kalkınması için bu programları zaruri görüyoruz. Ve iktidarımızda eksiksiz olarak uygulamaya koyacağız. Birileri incinir, birileri üzülür diye düşünmeyiz.? Bu da seçim beyannamesinden: ?Çin?in, Doğu Türkistan?da senelerden beri devam ettirdiği soykırım, son yıllarda yeni ve daha da şiddetli bir safhaya intikal etmiştir. Dünyanın büyük ve etkili güçlerinin bu katliam karşısındaki tavırları da hayli düşündürücü ve esef vericidir.? ?Uluslararası politikanın hakim aktörleri, Çin?den Balkan Yarımadası?na kadar Türk ve Müslüman topluluklara uygulanan soykırım vahşeti karşısında sessiz kalırken, insani ve hukuki boyutundan tamamen arındırdıkları ve politik bir araç olarak kullandıkları insan hakları kavramıyla ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelmiş hain saldırılara arka çıkmaktadırlar.? (MHP?nin 1999 Seçim Beyannamesi, sayfa 9-10) NE YAPTI? MHP, seçim beyannamesinde Doğu Türkistan ile ilgili bu sözleri söylemesine rağmen, Doğu Türkistan?da Müslümanları katleden Çin?in Devlet Başkanı Ziang Zemin?e ?Devlet Üstün Hizmet Madalyası? verilmesine Bakanlar Kurulu?nda imza attı. Ardından da Çin?i ziyaret ederek, yaptıkları zulmü zimnen destekledi. Bu durum MHP?nin fikir babası Alpaslan Türkeş?e de ihanet anlamına geliyordu. Zira Türkeş bu hususta yıllar öne şöyle demişti: ?Amerikan emperyalizmine hayır? diyen, buna karşılık ?Rus veya Çin emperyalizmine evet? diyen sahte bağımsızlıkçıları iyi tanıyınız. Her türlü emperyalizme hayır.? (Bkz. Alparslan Türkeş, 9 Işık ve Türkiye, Sayfa:128) **** 13- TÜRK CUMHURİYETLERİ İÇİN NE DEMİŞTİ? MHP, Seçim Beyannamesinin 57. sayfasında Türk Cumhuriyetleri için şöyle dedi: ?Türk Cumhuriyetleri ile iyi ilişkiler kurmak ve etkin iletişim sağlanması amacıyla, ?Türk Dünyası Bakanlığı? kurulacak ve Türk Dünyası ile ilişkiler tek elden koordine edilecek ve yürütülecektir. NE YAPTI? MHP, dış Türkler ile ilgili bu sözleri vermesine rağmen, iktidarı boyunca dış Türkleri hep görmezden geldi. Hatta Rusya ile işbirliği yaparak, Çeçenistan?da mücadele veren Müslümanları terörist olarak ilan eden anlaşmalara imza attı. ***** Tarih: 6 Nisan 1999 Yer: Aksaray. Bahçeli diyor ki: ?MHP, sözü namus görür? ?İktidar olmamız durumunda enflasyonla, yoksullukla ve yolsuzlukla mücadeleyi başaracağız. Ayrımcılık yapmadan herkese hizmet götüreceğiz. Yolsuzluk yapanlardan hesap soracağız. Milleti kandırarak oy avcılığı yapmak siyasi ahlâksızlıktır. Milleti vaatlerle kandırmak, yanlışların en büyüğüdür. MHP ne söz vermişse onu yapar. Çünkü MHP bir söz vermişse o sözü namusu olarak görür.? VATANDAŞ ANASOL MEEEEEE ORTAĞI MHP?YE SORMUŞTU:
 • Başörtüsü problemini biz çözeceğiz demenize rağmen Milletvekili Nesrin Ünal?ın başörtüsünü Meclis?te niçin açtırdınız?
 • Hükümet kurulmadan önce, Rahşan Ecevit MHP?liler için; ?Eli kanlı katiller? demişti. Bu ağır suçlama için ne yaptınız?
 • Doğu Türkistan?da Müslüman Türkler inim inim inlerken ?Kızıl Çin?in lideri Ziang Zemin?e, Devlet Nişanı vermeniz karşısında vicdanınız hiç sızladı mı?
 • Rusya ile işbirliği yaparak Çeçenistan?daki Müslümanları terörist olarak niçin ilan ettiniz?
 • İktidarınız döneminde Türkiye?de Çeçenistan?a yardım amacıyla toplanan paraların Ruslara gittiği doğru mu?
 • DSP ile işbirliği yaparak, Kur?an öğrenmeyi 15 yaşına kadar yasaklamanız vicdanlarınızı titretmedi mi?
 • Üniversiteli öğrencilere af getiren kanun teklifinin görüşülmesi esnasında, başörtülü öğrencilerin af dışında kalması için MHP?liler DSP?nin yanında niçin yer aldı?
 • Dünya?nın çeşitli ülkelerinde sahte para basanlar bile idam edilirken, otuz binden fazla insanın katili olan, devletimize katrilyonlarca lira zarar veren vatan haini Apo için idam kararını niçin uygulatamadınız?
 • Sayın Bahçeli, ?Tekbir, Ya Allah, Bismillah, Allahüekber? sloganlarından rahatsız olup, ?Bu sloganları atmasınlar? diye talimatı niçin verdi?
 • Sayın Ecevit?e ?Kanlı katilleri bağışlıyor? diyen milletvekilini MHP?den niçin ihraç ettiniz?
 • Bizzat Devlet Bahçeli?ye bağlı bir bakanlığın yayınladığı genelgede ?tatil kamplarına başörtülüler, sakallılar ve evcil hayvanlar giremez? cümleleri niçin yer aldı?
 • Milli Eğitim?in başında Mason bir bakan olmasına rağmen, niçin bu hususta herhangi bir icraatta bulunmadınız?
 • Türkiye?de herkesin okuma hürriyeti var diyorsanız, binlerce başörtülü öğrenci niçin üniversitelere ve İHL?lere alınmıyor, kapılarda bekletiliyor ve sınav hakları gasp ediliyor?
 • Türkmenistan?dan ucuza doğalgaz alacağız diye milleti avutup, bu doğalgazı üç misline niçin Ruslar?dan aldınız?
 • IMF?nin Türk ekonomisini kontrol etmesini milliyetçiliğinizle nasıl telif ediyorsunuz?
 • Bu ülkede ekonomimizi yönetebilecek yetenekte insanlar yok muydu da ABD?den Derviş?in getirilmesine imza attınız?
 • 21 Şubat?ta gerçekleşen % 40?lık devalüasyonda sizin hiç mi sorumluluğunuz yok?
 • DSP ve ANAP?ın daha önceki icraatlarını bildiğiniz halde, onlarla koalisyon hükümeti kurmanız doğru bir karar mıydı?
--------- Edip Özbaş: (MHP?den istifa ettikten BBP?ye katılan Milletvekili): MHP sözlerini yerine getirmedi MHP kendisine oy veren seçmenlerini ve bütün vatandaşları hüsrana uğrattı. 57. hükümetin iktidarı döneminde takip edilen siyaset Türkiye?yi kaosa sürüklemiştir. Bu durumda büyük bir pay sahibi olan koalisyonun ortağı MHP kimliğinden uzaklaşmıştır. Çünkü bu politikalar onu göstermektedir. MHP, bankaların içinin boşaltılmasına, yolsuzluklara ve IMF baskılarına sessiz kalmıştır. Ses çıkartanları da partiden uzaklaştırmıştır. Üç yıl boyunca ?Tutsak ortak? konumuna sokulan MHP bu duruma açık tepki gösterememiştir. Katil başı Abdullah Öcalan?ın mahkûmiyet dosyasını Meclis?e göndermeyerek Anayasa suçu işleyen Başbakan Bülent Ecevit ile ilgili hazırladığım meclis soruşturma önergesini, Bahçeli?nin talimatına boyun eğerek imzalamayan MHP?li milletvekilleri bu konuda da, partinin samimi olmadığını ortaya koymuşlardır. Başörtüsü konusunda da verilen sözlerin hiç biri yerine getirilmemiştir. Zulmün payandalığını ve taşeronluğunu yapmayı, milli fedakarlık olarak izaha çalışan, vatandaşa verdiği sözü, Meclis?te ettiği yemin, davasını, ülküsünü, arkadaşını, vefayı unutanları biz unutmayacağız, milletin de unutacağını zannetmiyoruz. ***** Enis Öksüz (MHP?li Ulaştırma eski Bakanı): Söylemlerin ardında durulmadı MHP, iktidarda, seçim öncesindeki ?Apo?yu ben asarım? söylemlerinin arkasında durmadı. İş işten geçtikten sonra göstermelik olarak kükredi. Zamanında, milletin gücüne inanıp ?ben asarım sözünün? arkasında dursaydı Apo?yu asardı. Şehitlerimizin, gazilerimizin kanı yerde kalmazdı. Ama ne yaptı ?asmayacaksınız? diyenlerin sözünü yerine getirdi. Ama bunun hesabını millet çok iyi verecektir. Seçimlerde, gerekeni yapacaktır bu millet. Sayın Devlet Bahçeli sakın ?biz böyle bir propaganda yapmadık? demesin. Kulağıma öyle laflar geliyor, sağda solda ?biz Apo?yu ancak erkekler asar falan demedik? gibi sözler söylüyormuş. Unutmasın, birlikte çıktığımız mitingleri. Unutmasın söylediklerimizi. Yanındaydım ben çok iyi hatırlıyorum ne dediklerini, halka neler vaadettiğini. Bunların en başında gelendir Apo?nun idamı. İkincisi ise başörtüsü sorununun çözümüydü. Her ikisinde de söylemlerin ardında durulmadı. KAYNAK: http://selimcorakli.blogcu.com/uyumuyla-kiyimiyla-mhp-dosyasi/788325