• Perşembe 18.3 ° / 7.6 ° Dağınık bulutlar
  • Cuma 19.2 ° / 5.6 ° Dağınık bulutlar
  • Cumartesi 18.2 ° / 6 ° Açık hava

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi hız kesmeden devam ediyor

Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında Tarımsal Dönüşüm Yapılanmasına yönelik olarak gelecek tasarımı yapmak üzere arama konferansı düzenlendi.

Arama konferansına Rektör Yardımcıları, Ziraat, Veteriner ve Su Ürünleri Fakültelerinin Dekanları ve ağırlıklı olarak ilgili birimlerin temsilcilerinden oluşan bir ekiple katılım sağlandı. 
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi sekretaryası altında yürütülen ve toplam 120 kişinin katıldığı Arama Konferansında Sabancı Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü, KUDAKA Genel Sekteri, TKDK Erzurum İl Koordinatörü, Erzurum Veteriner Kontrol Enstitü Müdürü, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Erzurum Ticaret Borsası, TZOB Yönetim Kurulu Üyesi, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu, Ziraat Mühendisleri Odası, TÜMSİAD, Türkiye Gıda ve İçeçek Sanayi Dernekleri Federasyonu, Arı Yetiştiriciliği Birliği, Salkonder, Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği, Şekerli Mamül Sanayiciler Derneği, KOÇ Holding Sek-Süt İşletme Direktörlüğü ve Tekfen Tarım gibi tarımsal dönüşüm çalışmalarının öncü kuruluşlarının yöneticileri de yer aldı. 
Arama Konferansında üniversitenin tarımsal dönüşüm yapılanmasına yönelik olarak gelecek tasarımı konuşuldu ve bu gelecek tasarımı kapsamında Ziraat, Veteriner ve Su Ürünleri Fakültelerinin yeniden yapılandırılması gereği üzerinde tartışmalar yapıldı. Rektör Çomaklı, açılış konuşmasında Yeni YÖK sisteminde üniversitelerin toplumsal katkı yapmalarının önemine vurgu yaparak, tarımsal alanda bilgi üreten Ziraat, Veteriner ve Su Ürünleri Fakültelerinin üniversitenin güçlü kasları olduklarını ve artık bundan sonra eğitimde ve araştırmada üretilen bilginin topluma fayda olarak dönmesi gerektiğinin altını çizdi. 
Rektör Çomaklı ayrıca tarım bilimlerinin Atatürk Üniversitesinin dönüşümünde öncelikli alanlar olduğu ve bu tespitin daha önce yapılan katılımlı çalışmalarda da önemle ortaya konulduğunu söyledi. Arama konferansında ortaya çıkan gelecek tasarımının ve yapılan önerilerin bizzat kendisi tarafından takip edileceğini ifade eden Rektör Çomaklı, bu konferansın çıktılarının önümüzdeki günlerde ele alınarak bir yol haritası haline dönüştürüleceğini belirtti. 
BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin ise Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin tanıtımını yaparak üniversitenin tarımsal alanda toplumsal katkı alanları oluşturması ve tarımsal yayım merkezlerinin önemine işaret etti. 
Diğer yandan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çelik, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Avcıoğlu ve Su ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Arslan birimlerinin tanıtımını içeren bir sunum yaparak Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında ellerinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduklarını ve bu vizyon çerçevesinde çalışmaların başlatıldığını belirttiler. 
Toplantı kapsamında oluşturulan sekiz ayrı grupta, Atatürk Üniversitesinin tarımsal alanda büyük projelerinin neler olabileceği, yeni nesil üniversite kapsamında oluşturulan sekiz kategoride tarımsal alanda hangi projelerin ve hizmetlerin sunulabileceği ile tarımsal alandaki gelişmeler doğrultusunda Ziraat, Veteriner ve Su Ürünleri eğitimin nasıl olması gerektiği konularında projeler üretildi.